Print Raport efektywność typu reklam


Sprawdź jakie typy reklam przynoszą Ci największe dochody

Raport ogólny programów przedstawia szczegółowy opis akcji i prowizji przez Ciebie wygenerowanych przy wykorzystaniu Product Feed, w programie w wybranym przedziale czasowym.

Aby wygenerować raport, z górnego menu wybierz „Statystyki", a następnie „Efektywność typu reklam".

W nowo otwartym oknie wybierz okres, za jaki chcesz wygenerować raport, a w rozwijalnej zakładce „Zaawansowane" wybierz interesujące Cię statystyki:

Odsłony (Impressions)
#=Ilość odsłon
PLN= Całkowita wartość prowizji, w wybranej walucie, wygenerowanej przez odsłony

Unikalne odsłony (Unique impression)
#=Ilość unikalnych odsłon, tj. jedna odsłona na przeglądarkę
PLN= Całkowita wartość prowizji, w wybranej walucie, wygenerowanej przez unikalne odsłony

Kliknięcia (Clicks)
#=Ilość kliknięć
CTR= Kliknięcia / odsłony. Procent odsłon przekształcających się w kliknięcie
PLN= Całkowita wartość prowizji, w wybranej walucie, wygenerowanej przez kliknięcia. UV - Unikalny odwiedzający (Unique visitors)

UV - Unikalny odwiedzający (Unique visitors)
#= Ilość unikalnych odwiedzających
PLN= Całkowita wartość prowizji, w wybranej walucie, wygenerowanej przez unikalnych odwiedzających
UVR= Unikalny odwiedzający / Odsłony. Procent odsłon przekształcających się w unikalnych odwiedzających

Lead'y (Leads)
#= Ilość Lead'ów
PLN= Wysokość prowizji, wygenerowanej przez Lead'y
LR= Lead'y / Kliknięcia. Procent kliknięć przekształcających się w lead'y

 Sprzedaż (Sales)
#= Ilość sprzedaży
PLN= Wysokość prowizji, wygenerowanej przez sprzedaż w wybranej walucie
CR= Sprzedaż (Sales) / Kliknięcia (Clicks). Procent kliknięć przekształcających się w sprzedaż

 iLead'y (iLeads) - Leady wygenerowane po wyświetleniu się reklamy ale nie kliknięciu w nią przez użytkownika, najczęściej w ciągu 24 godzin od wyświetlenia
#= Ilość iLead'ów
PLN= Całkowita wartość prowizji, w wybranej walucie, wygenerowanej przez iLead'y
iLR= iLead'y / Odsłony. Procent odsłon przekształcających się w iLeady w przypadku braku kliknięcia w reklamę
 

iSprzedaż (iSales) - Sprzedaże wygenerowane po wyświetleniu się reklamy ale nie kliknięciu w nią przez użytkownika, najczęściej w ciągu 24 godzin od wyświetlenia
#= Ilość iSprzedaży
PLN= Całkowita wartość prowizji, w wybranej walucie, wygenerowanej przez iSprzedaż
iCR= iSprzedaż / Odsłony procent odsłon przekształcających się w sprzedaż w przypadku braku kliknięcia w reklamę

 Kluczowe wskaźniki
eCPM= Earnings Per 1000 Impressions = Średnia przychody na 1 000 odsłon. Całkowita prowizja / 1 000 odsłon
EPC= Earnings Per Click= Średnie przychody na kliknięcie. Całkowita prowizja / Kliknięcia
AOV= Average Order Value = Przeciętna wartość zamówienia. Wartość zamówienia / Liczbę sprzedaży

Prowizja (Commission):
Wydawcy = Prowizje zarobione przez Ciebie

Digital wallet (Wirtualny portfel):
Depozyty (Deposits) = Ręcznie dodane prowizje np. bonus
Wycofania (Withdraws) = Ręcznie usunięte prowizje

Wartość sprzedaży (Order value)
Suma= Suma wartości koszyka wszystkich wygenerowanych sprzedaży

Dodatkowe kolumny
Metoda emisji reklamy= W jaki sposób wyświetlana jest reklama
Typ reklamy= Typ emitowanej reklamy
CPO (Cost per order)= średnia cena posyskania zamówienia

Kolumna własnego wskaźnika = Sam wyszczególnij własny wskaźnik, jaki chcesz mieć zawarty w raporcie

Raport efektywności typu reklam: