Print Raport programów PLT


Raport programów PLT

Raport Programów PLT przedstawia ilość sprzedaży i leadów wygenerowanych w wybranym przedziale czasowym wraz z ich statusem (A – zaakceptowany, P – oczekujący, D – odrzucony), jak również Twoje prowizje za wygenerowane zdarzenie.

Kluczowym elementem wyrózniającym ten raport jest pole Trans. ID będące unikatowym identyfikatorem transakcji.

Pamiętaj, że każdy lead lub sprzedaż ma tak zwany pending time – czas do automatycznej akceptacji. W tym czasie Reklamodawca może odrzucić dane zdarzenie lub je zaakceptować.

Przykładowo, jeśli użytkownik kliknie w Twoją reklamę i dokona zamówienia za pobraniem, ale go nie odbierze, Twoja prowizja zostanie cofnięta.

Jeżeli Reklamodawca nie zmieni statusu sprzedaży bądź leada w czasie pending time (najczęściej 21 lub 30 dni), zostaje on zaakceptowany automatycznie na korzyść Wydawcy.

Aby wygenerować raport, z górnego menu wybierz „Statystyki", następnie „Wiecej raportów...", następnie "Raport programów PLT.

W nowo otwartym oknie wybierz okres, za jaki chcesz wygenerować raport, a w rozwijalnej zakładce „Zaawansowane" wybierz interesujące Cię statystyki:
 
Program
Kraj = Kraj programu
Nazwa= Nazwa programu
ID= Numer identyfikacyjny programu

Czas
Wizyty= Czas kliknięcia w reklamę
Zdarzenia= Czas wygenerowania sprzedaży bądź leada
W sesji= Czy sprzedaż bądź lead zostały wygenerowane tuż po kliknięciu?

Epi
Epi1= Pokaż parametr Epi1
Epi2= Pokaż parametr Epi2

Zdarzenie
Nazwa= Nazwa zdarzenia
ID= Numer identyfikacyjny zdarzenia
Status= Status zdarzenia (A - zaakceptowany, P - oczekujący, D - odrzucony)

Witryna
Nazwa= Nazwa witryny
ID= Numer identyfikacyjny witryny

Reklama
Nazwa= Nazwa reklamy
ID= Numer identyfikacyjny reklamy

 Produkt
Nazwa= Nazwa produktu
ID= Numer identyfikacyjny produktu
#= Ilość produktów
Wartość produktu= Wartość produktu

Informacje o Product Open API
Product Open Api ID = Numer identyfikacyjny produktu w Open API
Nazwa produktu = Nazwa produktu

Kupony
Kod Rabatowy = czy został użyty kod rabatowy

Prowizja
Wydawcy= Prowizja Wydawcy

Dodatkowe kolumny
Trans. ID = Unikatowe ID transakcji.
Paid = Czy prowizja za tą akcję została zapłacona Tradedoubler przez Reklamodawcę
Id leada= Numer identyfikacyjny leada
Numer zamówienia= Numer zamówienia
Powód= Powód odrzucenia sprzedaży bądź leada
Ostatnio zmienione = Data ostatniej zmiany statusu
Nazwa segmentu = Nazwa segmentu wynagrodzeń
Wartość sprzedaży= Wartość koszyka
Punkty bonusowe= ilość punktów jakie powinien otrzymać użytkownik dokonujący zakupu (tylko dla stron typu reward site)


Kolumna własnego wskaźnika = Sam wyszczególnij własny wskaźnik, jaki chcesz mieć zawarty w raporcie.

Raport programów PLT:

Uwaga! W przypadku transakcji gdzie zakupionych zostało kilka różnych przedmiotów, dane w raporcie mogą byś wyświetlane na dwa sposoby:

a) Prowizja dla Wydawcy jest różna w zależności od kategorii produktu (sprzedaż oznaczona zielonym kolorem). Każdy produkt ma unikalne Trans ID, reszta danych jest wypełniona.

b) Prowizja Wydawcy jest taka sama dla wszystkich kategorii produktu (sprzedaż oznaczona na fioletowo). Kolejny produkty pojawiają się w kolejnych wierszach. Zawierają one jedynie dane o nazwie produktów, ilości oraz cenie.