Print Raport analiza zdarzeń


Jak sprawdzić status wygenerowanych sprzedaży i leadów?

Raport „Analizy zdarzeń" przedstawia ilość sprzedaży i leadów wygenerowanych w wybranym przedziale czasowym wraz z ich statusem (A – zaakceptowany, P – oczekujący, D – odrzucony), jak również Twoje prowizje za wygenerowane zdarzenie.

Pamiętaj, że każdy lead lub sprzedaż ma tak zwany pending time – czas do automatycznej akceptacji. W tym czasie Reklamodawca może odrzucić dane zdarzenie lub je zaakceptować.

Przykładowo, jeśli użytkownik kliknie w Twoją reklamę i dokona zamówienia za pobraniem, ale go nie odbierze, Twoja prowizja zostanie cofnięta.

Jeżeli Reklamodawca nie zmieni statusu sprzedaży bądź leada w czasie pending time (najczęściej 21 lub 30 dni), zostaje on zaakceptowany automatycznie na korzyść Wydawcy.

Aby wygenerować raport, z górnego menu wybierz „Statystyki", a następnie „Analiza zdarzeń".

W nowo otwartym oknie wybierz okres, za jaki chcesz wygenerować raport, a w rozwijalnej zakładce „Zaawansowane" wybierz interesujące Cię statystyki:
 
Program
#Nazwa= Nazwa programu
ID= Numer identyfikacyjny programu

Czas
Wizyty= Czas kliknięcia w reklamę
Zdarzenia= Czas wygenerowania sprzedaży bądź leada
W sesji= Czy sprzedaż bądź lead zostały wygenerowane tuż po kliknięciu?
Ostatnio zmienione= Ostatnia aktualizacja statusu

Epi
Epi1= Pokaż parametr Epi1
Epi2= Pokaż parametr Epi2

Zdarzenie
Nazwa= Nazwa zdarzenia
ID= Numer identyfikacyjny zdarzenia
Status= Status zdarzenia (A - zaakceptowany, P - oczekujący, D - odrzucony)

 Witryna
Nazwa= Nazwa witryny
ID= Numer identyfikacyjny witryny

 Reklama
Nazwa= Nazwa reklamy
ID= Numer identyfikacyjny reklamy

 Produkt
Nazwa= Nazwa produktu
ID= Numer identyfikacyjny produktu
#= Ilość produktów
Wartość produktu= Wartość produktu

Prowizja
Wydawcy= Prowizja Wydawcy

 Dodatkowe kolumny
Id leada= Numer identyfikacyjny leada
Numer zamówienia= Numer zamówienia
Powód= Powód odrzucenia sprzedaży bądź leada
Wartość sprzedaży= Wartość koszyka
Reward points= ilość punktów jakie powinien otrzymać użytkownik dokonujący zakupu (tylko dla stron typu reward site)

 
Kolumna własnego wskaźnika = Sam wyszczególnij własny wskaźnik, jaki chcesz mieć zawarty w raporcie.

Raport analizy zdarzeń (sprzedaży i leadów):