Print Raport EPC


Zmierz swoją efektywność przy użyciu raportu EPC

Raport EPC przedstawia średni dochód na 100 kliknięć (EPC – Earnings per 100 Clicks) włącznie z opłatą za kliknięcia, leady i prowizją za sprzedaż. Ten wskaźnik przedstawia efektywność struktury cennika dla różnych programów.

Aby wygenerować raport, z górnego menu wybierz „Statystyki", a następnie „EPC".

Wybierz stronę oraz program, dla których chcesz wygenerować raport lub zrób to dla wszystkich swoich aktywności.

Porównanie programów na podstawie EPC pozwala na identyfikację najlepiej działających struktur cennikowych. Skoncentruj się na programach z najwyższym wskaźnikiem EPC generujących najwyższe dochody.

Istnieją dwa pomiary. Tygodniowy EPC przedstawia średnią z ostatniego tygodnia, a trzymiesięczny EPC średnią z ostatnich 3 miesięcy.

  • Tygodniowy EPC wyższy od trzymiesięcznego = dobra tendencja, pozostań w programie.
  • Tygodniowy EPC niższy od trzymiesięcznego = rozważ zmianę sposobu promocji lub zrezygnuj z programu.

Zauważ, że ten raport przedstawia jedynie programy „zaakceptowane" lub „rozważane".

Raport EPC: